Taking too long? Close loading screen.

Wat wordt verstaan onder trekkingsrecht?

Veelgestelde vragen

Inwoning

Wordt de zorgverlener ingeschreven op mijn adres?

Nee, zij (of hij) wordt gedetacheerd vanuit Polen en blijft daar ook ingeschreven.

Heeft de zorg au pair een eigen badkamer nodig?

De zorgverlener moet gebruik kunnen maken van bad of douche, maar hoeft geen eigen badgelegenheid te hebben.

Kosten

Zijn er nog extra kosten aan de 24-uurs zorg verbonden?

U betaalt de reiskosten voor de zorgverleners, De kosten van een enkele reis liggen tussen de € 90 en € 150 . Als de zorgverleners elkaar elke twee maanden afwisselen dan komt dat op zo’n € 1200,- per kalenderjaar. Wisselen ze elkaar vaker af dan wordt het bedrag iets hoger, wisselen ze minder vaak dan wordt het bedrag wat lager. De reiskosten kunnen deels uit het verantwoordingsvrije bedrag van het PGB worden betaald.

Moet ik ook een eigen bijdrage betalen?

Heeft u een PGB uit de Wet Langdurige Zorg (Wlz), dan betaalt u een wettelijke eigen bijdrage aan het CAK. Het CAK berekent wat u precies moet betalen. U kunt ook zelf berekenen hoe hoog deze eigen bijdrage ongeveer is via de rekenhulp van het CAK.

Ouderenzorg in Huis

Blijft de zorgverlener ook tijdens de feestdagen?

Tijdens de kerstperiode en de Paasdagen kan de zorgverlener er voor kiezen om zorg te blijven verlenen. U moet er echter rekening mee houden dat er voor deze dagen een alternatief nodig kan zijn voor 24-uurs zorg.
Mocht de zorgverlener tijdens de feestdagen werken, dan betaalt u hiervoor een extra bedrag.

Kan de zorgverlener mijn wonden verzorgen?

Er wordt géén medische zorg verleend door de zorg au pair. Hiervoor werken wij samen met andere thuiszorgorganisaties. Wij organiseren het graag voor u.

Praktisch

Kan mijn hulpverlener met mijn pinpas boodschappen doen?

Nee, uw zorgverlener heeft geen toegang tot uw financiën en uw pinpas. Uw zorgverlener krijgt van u contant geld. Aan de hand van aankoopbewijzen/ bonnetjes worden de uitgaven overlegt.

Kan de zorgverlener gebruik maken van mijn auto?

Ja, dat kan indien de zorgverlener in het bezit is van een rijbewijs. Dit gebeurt op uw risico. Het is dus van belang om uw autoverzekering hoogte te stellen dat de bestuurder een andere is dan u.

Vergoeding

Heb ik recht op een PGB?

U komt in aanmerking voor een PGB als u een zorgindicatie heeft. Hierin staat beschreven welke zorg u nodig heeft. Het CIZ stelt de zorgindicatie vast. (Zie de vraag hieronder) De hoogte van de indicatie bepaalt vervolgens de hoogte van het PGB.

Wat is een PGB en wat kan ik ermee?

PGB staat voor Persoonsgebonden Budget (PGB). Hiermee kunt u zelf uw zorg inkopen. De 24-uurs zorg die wij bieden kan vaak volledig uit het PGB worden betaald.

Wordt de 24-uurs zorg vergoed door de ziektekostenverzekering?

Nee, de 24-uurs zorg wordt vergoed vanuit de Wlz. Met een Persoonsgebonden Budget (PGB) uit de Wlz kunt u de 24-uurs zorg inkopen als u een indicatie heeft.

Hoe vraag ik zorg aan vanuit de Wlz?

In dit schema ziet u precies welke stappen u moet nemen.

Hoe vraag ik een zorgindicatie bij het CIZ aan?

Mensen die langdurig zorg nodig hebben kunnen een zorgindicatie aanvragen bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) op www.ciz.nl. Wij helpen u hier graag bij.

Wat is de hoogte van mijn PGB ?

Dat kunt u zien op de tarieventabel PGB 2020. Aan de hand van de hoogte van het zorgprofiel of ZZP ziet u welk bedrag u per jaar te besteden heeft.
De tabel is hier te vinden: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-36950.html#d17e954

Ik ontvang een PGB voor de Wet maatschappelijke gemeente (Wmo) van de gemeente. Kan ik deze ook gebruiken om 24 uurs zorg in te kopen?

Dit verschilt per gemeente. Neem hiervoor contact op met uw gemeente.

Wat is de rol van het zorgkantoor?

Het zorgkantoor buigt zich over uw keuze voor de invulling van uw PGB. Hoe dat precies in zijn werk gaat vindt u hier.

Wat is de rol van het zorgkantoor?

Veelgestelde vragen

Inwoning

Wordt de zorgverlener ingeschreven op mijn adres?

Nee, zij (of hij) wordt gedetacheerd vanuit Polen en blijft daar ook ingeschreven.

Heeft de zorg au pair een eigen badkamer nodig?

De zorgverlener moet gebruik kunnen maken van bad of douche, maar hoeft geen eigen badgelegenheid te hebben.

Kosten

Zijn er nog extra kosten aan de 24-uurs zorg verbonden?

U betaalt de reiskosten voor de zorgverleners, De kosten van een enkele reis liggen tussen de € 90 en € 150 . Als de zorgverleners elkaar elke twee maanden afwisselen dan komt dat op zo’n € 1200,- per kalenderjaar. Wisselen ze elkaar vaker af dan wordt het bedrag iets hoger, wisselen ze minder vaak dan wordt het bedrag wat lager. De reiskosten kunnen deels uit het verantwoordingsvrije bedrag van het PGB worden betaald.

Moet ik ook een eigen bijdrage betalen?

Heeft u een PGB uit de Wet Langdurige Zorg (Wlz), dan betaalt u een wettelijke eigen bijdrage aan het CAK. Het CAK berekent wat u precies moet betalen. U kunt ook zelf berekenen hoe hoog deze eigen bijdrage ongeveer is via de rekenhulp van het CAK.

Ouderenzorg in Huis

Blijft de zorgverlener ook tijdens de feestdagen?

Tijdens de kerstperiode en de Paasdagen kan de zorgverlener er voor kiezen om zorg te blijven verlenen. U moet er echter rekening mee houden dat er voor deze dagen een alternatief nodig kan zijn voor 24-uurs zorg.
Mocht de zorgverlener tijdens de feestdagen werken, dan betaalt u hiervoor een extra bedrag.

Kan de zorgverlener mijn wonden verzorgen?

Er wordt géén medische zorg verleend door de zorg au pair. Hiervoor werken wij samen met andere thuiszorgorganisaties. Wij organiseren het graag voor u.

Praktisch

Kan mijn hulpverlener met mijn pinpas boodschappen doen?

Nee, uw zorgverlener heeft geen toegang tot uw financiën en uw pinpas. Uw zorgverlener krijgt van u contant geld. Aan de hand van aankoopbewijzen/ bonnetjes worden de uitgaven overlegt.

Kan de zorgverlener gebruik maken van mijn auto?

Ja, dat kan indien de zorgverlener in het bezit is van een rijbewijs. Dit gebeurt op uw risico. Het is dus van belang om uw autoverzekering hoogte te stellen dat de bestuurder een andere is dan u.

Vergoeding

Heb ik recht op een PGB?

U komt in aanmerking voor een PGB als u een zorgindicatie heeft. Hierin staat beschreven welke zorg u nodig heeft. Het CIZ stelt de zorgindicatie vast. (Zie de vraag hieronder) De hoogte van de indicatie bepaalt vervolgens de hoogte van het PGB.

Wat is een PGB en wat kan ik ermee?

PGB staat voor Persoonsgebonden Budget (PGB). Hiermee kunt u zelf uw zorg inkopen. De 24-uurs zorg die wij bieden kan vaak volledig uit het PGB worden betaald.

Wordt de 24-uurs zorg vergoed door de ziektekostenverzekering?

Nee, de 24-uurs zorg wordt vergoed vanuit de Wlz. Met een Persoonsgebonden Budget (PGB) uit de Wlz kunt u de 24-uurs zorg inkopen als u een indicatie heeft.

Hoe vraag ik zorg aan vanuit de Wlz?

In dit schema ziet u precies welke stappen u moet nemen.

Hoe vraag ik een zorgindicatie bij het CIZ aan?

Mensen die langdurig zorg nodig hebben kunnen een zorgindicatie aanvragen bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) op www.ciz.nl. Wij helpen u hier graag bij.

Wat is de hoogte van mijn PGB ?

Dat kunt u zien op de tarieventabel PGB 2020. Aan de hand van de hoogte van het zorgprofiel of ZZP ziet u welk bedrag u per jaar te besteden heeft.
De tabel is hier te vinden: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-36950.html#d17e954

Ik ontvang een PGB voor de Wet maatschappelijke gemeente (Wmo) van de gemeente. Kan ik deze ook gebruiken om 24 uurs zorg in te kopen?

Dit verschilt per gemeente. Neem hiervoor contact op met uw gemeente.

Wat wordt verstaan onder trekkingsrecht?

Vanaf 1 januari 2015 krijgen budgethouders met een pgb vanuit de Wlz het budget niet meer op eigen rekening gestort. Betaling gaat via de Sociale Verzekeringsbank (SVB), zorgverleners worden in opdracht van de budgethouder door de SVB uitbetaald. Dit wordt ‘trekkingsrecht’ genoemd.

Ik ontvang een PGB voor de Wet maatschappelijke gemeente (Wmo) van de gemeente. Kan ik deze ook gebruiken om 24 uurs zorg in te kopen?

Veelgestelde vragen

Inwoning

Wordt de zorgverlener ingeschreven op mijn adres?

Nee, zij (of hij) wordt gedetacheerd vanuit Polen en blijft daar ook ingeschreven.

Heeft de zorg au pair een eigen badkamer nodig?

De zorgverlener moet gebruik kunnen maken van bad of douche, maar hoeft geen eigen badgelegenheid te hebben.

Kosten

Zijn er nog extra kosten aan de 24-uurs zorg verbonden?

U betaalt de reiskosten voor de zorgverleners, De kosten van een enkele reis liggen tussen de € 90 en € 150 . Als de zorgverleners elkaar elke twee maanden afwisselen dan komt dat op zo’n € 1200,- per kalenderjaar. Wisselen ze elkaar vaker af dan wordt het bedrag iets hoger, wisselen ze minder vaak dan wordt het bedrag wat lager. De reiskosten kunnen deels uit het verantwoordingsvrije bedrag van het PGB worden betaald.

Moet ik ook een eigen bijdrage betalen?

Heeft u een PGB uit de Wet Langdurige Zorg (Wlz), dan betaalt u een wettelijke eigen bijdrage aan het CAK. Het CAK berekent wat u precies moet betalen. U kunt ook zelf berekenen hoe hoog deze eigen bijdrage ongeveer is via de rekenhulp van het CAK.

Ouderenzorg in Huis

Blijft de zorgverlener ook tijdens de feestdagen?

Tijdens de kerstperiode en de Paasdagen kan de zorgverlener er voor kiezen om zorg te blijven verlenen. U moet er echter rekening mee houden dat er voor deze dagen een alternatief nodig kan zijn voor 24-uurs zorg.
Mocht de zorgverlener tijdens de feestdagen werken, dan betaalt u hiervoor een extra bedrag.

Kan de zorgverlener mijn wonden verzorgen?

Er wordt géén medische zorg verleend door de zorg au pair. Hiervoor werken wij samen met andere thuiszorgorganisaties. Wij organiseren het graag voor u.

Praktisch

Kan mijn hulpverlener met mijn pinpas boodschappen doen?

Nee, uw zorgverlener heeft geen toegang tot uw financiën en uw pinpas. Uw zorgverlener krijgt van u contant geld. Aan de hand van aankoopbewijzen/ bonnetjes worden de uitgaven overlegt.

Kan de zorgverlener gebruik maken van mijn auto?

Ja, dat kan indien de zorgverlener in het bezit is van een rijbewijs. Dit gebeurt op uw risico. Het is dus van belang om uw autoverzekering hoogte te stellen dat de bestuurder een andere is dan u.

Vergoeding

Heb ik recht op een PGB?

U komt in aanmerking voor een PGB als u een zorgindicatie heeft. Hierin staat beschreven welke zorg u nodig heeft. Het CIZ stelt de zorgindicatie vast. (Zie de vraag hieronder) De hoogte van de indicatie bepaalt vervolgens de hoogte van het PGB.

Wat is een PGB en wat kan ik ermee?

PGB staat voor Persoonsgebonden Budget (PGB). Hiermee kunt u zelf uw zorg inkopen. De 24-uurs zorg die wij bieden kan vaak volledig uit het PGB worden betaald.

Wordt de 24-uurs zorg vergoed door de ziektekostenverzekering?

Nee, de 24-uurs zorg wordt vergoed vanuit de Wlz. Met een Persoonsgebonden Budget (PGB) uit de Wlz kunt u de 24-uurs zorg inkopen als u een indicatie heeft.

Hoe vraag ik zorg aan vanuit de Wlz?

In dit schema ziet u precies welke stappen u moet nemen.

Hoe vraag ik een zorgindicatie bij het CIZ aan?

Mensen die langdurig zorg nodig hebben kunnen een zorgindicatie aanvragen bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) op www.ciz.nl. Wij helpen u hier graag bij.

Wat is de hoogte van mijn PGB ?

Dat kunt u zien op de tarieventabel PGB 2020. Aan de hand van de hoogte van het zorgprofiel of ZZP ziet u welk bedrag u per jaar te besteden heeft.
De tabel is hier te vinden: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-36950.html#d17e954

Wat is de rol van het zorgkantoor?

Het zorgkantoor buigt zich over uw keuze voor de invulling van uw PGB. Hoe dat precies in zijn werk gaat vindt u hier.

Wat wordt verstaan onder trekkingsrecht?

Vanaf 1 januari 2015 krijgen budgethouders met een pgb vanuit de Wlz het budget niet meer op eigen rekening gestort. Betaling gaat via de Sociale Verzekeringsbank (SVB), zorgverleners worden in opdracht van de budgethouder door de SVB uitbetaald. Dit wordt ‘trekkingsrecht’ genoemd.

Wat is de hoogte van mijn PGB ?

Veelgestelde vragen

Inwoning

Wordt de zorgverlener ingeschreven op mijn adres?

Nee, zij (of hij) wordt gedetacheerd vanuit Polen en blijft daar ook ingeschreven.

Heeft de zorg au pair een eigen badkamer nodig?

De zorgverlener moet gebruik kunnen maken van bad of douche, maar hoeft geen eigen badgelegenheid te hebben.

Kosten

Zijn er nog extra kosten aan de 24-uurs zorg verbonden?

U betaalt de reiskosten voor de zorgverleners, De kosten van een enkele reis liggen tussen de € 90 en € 150 . Als de zorgverleners elkaar elke twee maanden afwisselen dan komt dat op zo’n € 1200,- per kalenderjaar. Wisselen ze elkaar vaker af dan wordt het bedrag iets hoger, wisselen ze minder vaak dan wordt het bedrag wat lager. De reiskosten kunnen deels uit het verantwoordingsvrije bedrag van het PGB worden betaald.

Moet ik ook een eigen bijdrage betalen?

Heeft u een PGB uit de Wet Langdurige Zorg (Wlz), dan betaalt u een wettelijke eigen bijdrage aan het CAK. Het CAK berekent wat u precies moet betalen. U kunt ook zelf berekenen hoe hoog deze eigen bijdrage ongeveer is via de rekenhulp van het CAK.

Ouderenzorg in Huis

Blijft de zorgverlener ook tijdens de feestdagen?

Tijdens de kerstperiode en de Paasdagen kan de zorgverlener er voor kiezen om zorg te blijven verlenen. U moet er echter rekening mee houden dat er voor deze dagen een alternatief nodig kan zijn voor 24-uurs zorg.
Mocht de zorgverlener tijdens de feestdagen werken, dan betaalt u hiervoor een extra bedrag.

Kan de zorgverlener mijn wonden verzorgen?

Er wordt géén medische zorg verleend door de zorg au pair. Hiervoor werken wij samen met andere thuiszorgorganisaties. Wij organiseren het graag voor u.

Praktisch

Kan mijn hulpverlener met mijn pinpas boodschappen doen?

Nee, uw zorgverlener heeft geen toegang tot uw financiën en uw pinpas. Uw zorgverlener krijgt van u contant geld. Aan de hand van aankoopbewijzen/ bonnetjes worden de uitgaven overlegt.

Kan de zorgverlener gebruik maken van mijn auto?

Ja, dat kan indien de zorgverlener in het bezit is van een rijbewijs. Dit gebeurt op uw risico. Het is dus van belang om uw autoverzekering hoogte te stellen dat de bestuurder een andere is dan u.

Vergoeding

Heb ik recht op een PGB?

U komt in aanmerking voor een PGB als u een zorgindicatie heeft. Hierin staat beschreven welke zorg u nodig heeft. Het CIZ stelt de zorgindicatie vast. (Zie de vraag hieronder) De hoogte van de indicatie bepaalt vervolgens de hoogte van het PGB.

Wat is een PGB en wat kan ik ermee?

PGB staat voor Persoonsgebonden Budget (PGB). Hiermee kunt u zelf uw zorg inkopen. De 24-uurs zorg die wij bieden kan vaak volledig uit het PGB worden betaald.

Wordt de 24-uurs zorg vergoed door de ziektekostenverzekering?

Nee, de 24-uurs zorg wordt vergoed vanuit de Wlz. Met een Persoonsgebonden Budget (PGB) uit de Wlz kunt u de 24-uurs zorg inkopen als u een indicatie heeft.

Hoe vraag ik zorg aan vanuit de Wlz?

In dit schema ziet u precies welke stappen u moet nemen.

Hoe vraag ik een zorgindicatie bij het CIZ aan?

Mensen die langdurig zorg nodig hebben kunnen een zorgindicatie aanvragen bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) op www.ciz.nl. Wij helpen u hier graag bij.

Ik ontvang een PGB voor de Wet maatschappelijke gemeente (Wmo) van de gemeente. Kan ik deze ook gebruiken om 24 uurs zorg in te kopen?

Dit verschilt per gemeente. Neem hiervoor contact op met uw gemeente.

Wat is de rol van het zorgkantoor?

Het zorgkantoor buigt zich over uw keuze voor de invulling van uw PGB. Hoe dat precies in zijn werk gaat vindt u hier.

Wat wordt verstaan onder trekkingsrecht?

Vanaf 1 januari 2015 krijgen budgethouders met een pgb vanuit de Wlz het budget niet meer op eigen rekening gestort. Betaling gaat via de Sociale Verzekeringsbank (SVB), zorgverleners worden in opdracht van de budgethouder door de SVB uitbetaald. Dit wordt ‘trekkingsrecht’ genoemd.

Hoe vraag ik een zorgindicatie bij het CIZ aan?

Veelgestelde vragen

Inwoning

Wordt de zorgverlener ingeschreven op mijn adres?

Nee, zij (of hij) wordt gedetacheerd vanuit Polen en blijft daar ook ingeschreven.

Heeft de zorg au pair een eigen badkamer nodig?

De zorgverlener moet gebruik kunnen maken van bad of douche, maar hoeft geen eigen badgelegenheid te hebben.

Kosten

Zijn er nog extra kosten aan de 24-uurs zorg verbonden?

U betaalt de reiskosten voor de zorgverleners, De kosten van een enkele reis liggen tussen de € 90 en € 150 . Als de zorgverleners elkaar elke twee maanden afwisselen dan komt dat op zo’n € 1200,- per kalenderjaar. Wisselen ze elkaar vaker af dan wordt het bedrag iets hoger, wisselen ze minder vaak dan wordt het bedrag wat lager. De reiskosten kunnen deels uit het verantwoordingsvrije bedrag van het PGB worden betaald.

Moet ik ook een eigen bijdrage betalen?

Heeft u een PGB uit de Wet Langdurige Zorg (Wlz), dan betaalt u een wettelijke eigen bijdrage aan het CAK. Het CAK berekent wat u precies moet betalen. U kunt ook zelf berekenen hoe hoog deze eigen bijdrage ongeveer is via de rekenhulp van het CAK.

Ouderenzorg in Huis

Blijft de zorgverlener ook tijdens de feestdagen?

Tijdens de kerstperiode en de Paasdagen kan de zorgverlener er voor kiezen om zorg te blijven verlenen. U moet er echter rekening mee houden dat er voor deze dagen een alternatief nodig kan zijn voor 24-uurs zorg.
Mocht de zorgverlener tijdens de feestdagen werken, dan betaalt u hiervoor een extra bedrag.

Kan de zorgverlener mijn wonden verzorgen?

Er wordt géén medische zorg verleend door de zorg au pair. Hiervoor werken wij samen met andere thuiszorgorganisaties. Wij organiseren het graag voor u.

Praktisch

Kan mijn hulpverlener met mijn pinpas boodschappen doen?

Nee, uw zorgverlener heeft geen toegang tot uw financiën en uw pinpas. Uw zorgverlener krijgt van u contant geld. Aan de hand van aankoopbewijzen/ bonnetjes worden de uitgaven overlegt.

Kan de zorgverlener gebruik maken van mijn auto?

Ja, dat kan indien de zorgverlener in het bezit is van een rijbewijs. Dit gebeurt op uw risico. Het is dus van belang om uw autoverzekering hoogte te stellen dat de bestuurder een andere is dan u.

Vergoeding

Heb ik recht op een PGB?

U komt in aanmerking voor een PGB als u een zorgindicatie heeft. Hierin staat beschreven welke zorg u nodig heeft. Het CIZ stelt de zorgindicatie vast. (Zie de vraag hieronder) De hoogte van de indicatie bepaalt vervolgens de hoogte van het PGB.

Wat is een PGB en wat kan ik ermee?

PGB staat voor Persoonsgebonden Budget (PGB). Hiermee kunt u zelf uw zorg inkopen. De 24-uurs zorg die wij bieden kan vaak volledig uit het PGB worden betaald.

Wordt de 24-uurs zorg vergoed door de ziektekostenverzekering?

Nee, de 24-uurs zorg wordt vergoed vanuit de Wlz. Met een Persoonsgebonden Budget (PGB) uit de Wlz kunt u de 24-uurs zorg inkopen als u een indicatie heeft.

Hoe vraag ik zorg aan vanuit de Wlz?

In dit schema ziet u precies welke stappen u moet nemen.

Wat is de hoogte van mijn PGB ?

Dat kunt u zien op de tarieventabel PGB 2020. Aan de hand van de hoogte van het zorgprofiel of ZZP ziet u welk bedrag u per jaar te besteden heeft.
De tabel is hier te vinden: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-36950.html#d17e954

Ik ontvang een PGB voor de Wet maatschappelijke gemeente (Wmo) van de gemeente. Kan ik deze ook gebruiken om 24 uurs zorg in te kopen?

Dit verschilt per gemeente. Neem hiervoor contact op met uw gemeente.

Wat is de rol van het zorgkantoor?

Het zorgkantoor buigt zich over uw keuze voor de invulling van uw PGB. Hoe dat precies in zijn werk gaat vindt u hier.

Wat wordt verstaan onder trekkingsrecht?

Vanaf 1 januari 2015 krijgen budgethouders met een pgb vanuit de Wlz het budget niet meer op eigen rekening gestort. Betaling gaat via de Sociale Verzekeringsbank (SVB), zorgverleners worden in opdracht van de budgethouder door de SVB uitbetaald. Dit wordt ‘trekkingsrecht’ genoemd.

Hoe vraag ik zorg aan vanuit de Wlz?

Veelgestelde vragen

Inwoning

Wordt de zorgverlener ingeschreven op mijn adres?

Nee, zij (of hij) wordt gedetacheerd vanuit Polen en blijft daar ook ingeschreven.

Heeft de zorg au pair een eigen badkamer nodig?

De zorgverlener moet gebruik kunnen maken van bad of douche, maar hoeft geen eigen badgelegenheid te hebben.

Kosten

Zijn er nog extra kosten aan de 24-uurs zorg verbonden?

U betaalt de reiskosten voor de zorgverleners, De kosten van een enkele reis liggen tussen de € 90 en € 150 . Als de zorgverleners elkaar elke twee maanden afwisselen dan komt dat op zo’n € 1200,- per kalenderjaar. Wisselen ze elkaar vaker af dan wordt het bedrag iets hoger, wisselen ze minder vaak dan wordt het bedrag wat lager. De reiskosten kunnen deels uit het verantwoordingsvrije bedrag van het PGB worden betaald.

Moet ik ook een eigen bijdrage betalen?

Heeft u een PGB uit de Wet Langdurige Zorg (Wlz), dan betaalt u een wettelijke eigen bijdrage aan het CAK. Het CAK berekent wat u precies moet betalen. U kunt ook zelf berekenen hoe hoog deze eigen bijdrage ongeveer is via de rekenhulp van het CAK.

Ouderenzorg in Huis

Blijft de zorgverlener ook tijdens de feestdagen?

Tijdens de kerstperiode en de Paasdagen kan de zorgverlener er voor kiezen om zorg te blijven verlenen. U moet er echter rekening mee houden dat er voor deze dagen een alternatief nodig kan zijn voor 24-uurs zorg.
Mocht de zorgverlener tijdens de feestdagen werken, dan betaalt u hiervoor een extra bedrag.

Kan de zorgverlener mijn wonden verzorgen?

Er wordt géén medische zorg verleend door de zorg au pair. Hiervoor werken wij samen met andere thuiszorgorganisaties. Wij organiseren het graag voor u.

Praktisch

Kan mijn hulpverlener met mijn pinpas boodschappen doen?

Nee, uw zorgverlener heeft geen toegang tot uw financiën en uw pinpas. Uw zorgverlener krijgt van u contant geld. Aan de hand van aankoopbewijzen/ bonnetjes worden de uitgaven overlegt.

Kan de zorgverlener gebruik maken van mijn auto?

Ja, dat kan indien de zorgverlener in het bezit is van een rijbewijs. Dit gebeurt op uw risico. Het is dus van belang om uw autoverzekering hoogte te stellen dat de bestuurder een andere is dan u.

Vergoeding

Heb ik recht op een PGB?

U komt in aanmerking voor een PGB als u een zorgindicatie heeft. Hierin staat beschreven welke zorg u nodig heeft. Het CIZ stelt de zorgindicatie vast. (Zie de vraag hieronder) De hoogte van de indicatie bepaalt vervolgens de hoogte van het PGB.

Wat is een PGB en wat kan ik ermee?

PGB staat voor Persoonsgebonden Budget (PGB). Hiermee kunt u zelf uw zorg inkopen. De 24-uurs zorg die wij bieden kan vaak volledig uit het PGB worden betaald.

Wordt de 24-uurs zorg vergoed door de ziektekostenverzekering?

Nee, de 24-uurs zorg wordt vergoed vanuit de Wlz. Met een Persoonsgebonden Budget (PGB) uit de Wlz kunt u de 24-uurs zorg inkopen als u een indicatie heeft.

Hoe vraag ik een zorgindicatie bij het CIZ aan?

Mensen die langdurig zorg nodig hebben kunnen een zorgindicatie aanvragen bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) op www.ciz.nl. Wij helpen u hier graag bij.

Wat is de hoogte van mijn PGB ?

Dat kunt u zien op de tarieventabel PGB 2020. Aan de hand van de hoogte van het zorgprofiel of ZZP ziet u welk bedrag u per jaar te besteden heeft.
De tabel is hier te vinden: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-36950.html#d17e954

Ik ontvang een PGB voor de Wet maatschappelijke gemeente (Wmo) van de gemeente. Kan ik deze ook gebruiken om 24 uurs zorg in te kopen?

Dit verschilt per gemeente. Neem hiervoor contact op met uw gemeente.

Wat is de rol van het zorgkantoor?

Het zorgkantoor buigt zich over uw keuze voor de invulling van uw PGB. Hoe dat precies in zijn werk gaat vindt u hier.

Wat wordt verstaan onder trekkingsrecht?

Vanaf 1 januari 2015 krijgen budgethouders met een pgb vanuit de Wlz het budget niet meer op eigen rekening gestort. Betaling gaat via de Sociale Verzekeringsbank (SVB), zorgverleners worden in opdracht van de budgethouder door de SVB uitbetaald. Dit wordt ‘trekkingsrecht’ genoemd.

Wordt de 24-uurs zorg vergoed door de ziektekostenverzekering?

Veelgestelde vragen

Inwoning

Wordt de zorgverlener ingeschreven op mijn adres?

Nee, zij (of hij) wordt gedetacheerd vanuit Polen en blijft daar ook ingeschreven.

Heeft de zorg au pair een eigen badkamer nodig?

De zorgverlener moet gebruik kunnen maken van bad of douche, maar hoeft geen eigen badgelegenheid te hebben.

Kosten

Zijn er nog extra kosten aan de 24-uurs zorg verbonden?

U betaalt de reiskosten voor de zorgverleners, De kosten van een enkele reis liggen tussen de € 90 en € 150 . Als de zorgverleners elkaar elke twee maanden afwisselen dan komt dat op zo’n € 1200,- per kalenderjaar. Wisselen ze elkaar vaker af dan wordt het bedrag iets hoger, wisselen ze minder vaak dan wordt het bedrag wat lager. De reiskosten kunnen deels uit het verantwoordingsvrije bedrag van het PGB worden betaald.

Moet ik ook een eigen bijdrage betalen?

Heeft u een PGB uit de Wet Langdurige Zorg (Wlz), dan betaalt u een wettelijke eigen bijdrage aan het CAK. Het CAK berekent wat u precies moet betalen. U kunt ook zelf berekenen hoe hoog deze eigen bijdrage ongeveer is via de rekenhulp van het CAK.

Ouderenzorg in Huis

Blijft de zorgverlener ook tijdens de feestdagen?

Tijdens de kerstperiode en de Paasdagen kan de zorgverlener er voor kiezen om zorg te blijven verlenen. U moet er echter rekening mee houden dat er voor deze dagen een alternatief nodig kan zijn voor 24-uurs zorg.
Mocht de zorgverlener tijdens de feestdagen werken, dan betaalt u hiervoor een extra bedrag.

Kan de zorgverlener mijn wonden verzorgen?

Er wordt géén medische zorg verleend door de zorg au pair. Hiervoor werken wij samen met andere thuiszorgorganisaties. Wij organiseren het graag voor u.

Praktisch

Kan mijn hulpverlener met mijn pinpas boodschappen doen?

Nee, uw zorgverlener heeft geen toegang tot uw financiën en uw pinpas. Uw zorgverlener krijgt van u contant geld. Aan de hand van aankoopbewijzen/ bonnetjes worden de uitgaven overlegt.

Kan de zorgverlener gebruik maken van mijn auto?

Ja, dat kan indien de zorgverlener in het bezit is van een rijbewijs. Dit gebeurt op uw risico. Het is dus van belang om uw autoverzekering hoogte te stellen dat de bestuurder een andere is dan u.

Vergoeding

Heb ik recht op een PGB?

U komt in aanmerking voor een PGB als u een zorgindicatie heeft. Hierin staat beschreven welke zorg u nodig heeft. Het CIZ stelt de zorgindicatie vast. (Zie de vraag hieronder) De hoogte van de indicatie bepaalt vervolgens de hoogte van het PGB.

Wat is een PGB en wat kan ik ermee?

PGB staat voor Persoonsgebonden Budget (PGB). Hiermee kunt u zelf uw zorg inkopen. De 24-uurs zorg die wij bieden kan vaak volledig uit het PGB worden betaald.

Hoe vraag ik zorg aan vanuit de Wlz?

In dit schema ziet u precies welke stappen u moet nemen.

Hoe vraag ik een zorgindicatie bij het CIZ aan?

Mensen die langdurig zorg nodig hebben kunnen een zorgindicatie aanvragen bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) op www.ciz.nl. Wij helpen u hier graag bij.

Wat is de hoogte van mijn PGB ?

Dat kunt u zien op de tarieventabel PGB 2020. Aan de hand van de hoogte van het zorgprofiel of ZZP ziet u welk bedrag u per jaar te besteden heeft.
De tabel is hier te vinden: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-36950.html#d17e954

Ik ontvang een PGB voor de Wet maatschappelijke gemeente (Wmo) van de gemeente. Kan ik deze ook gebruiken om 24 uurs zorg in te kopen?

Dit verschilt per gemeente. Neem hiervoor contact op met uw gemeente.

Wat is de rol van het zorgkantoor?

Het zorgkantoor buigt zich over uw keuze voor de invulling van uw PGB. Hoe dat precies in zijn werk gaat vindt u hier.

Wat wordt verstaan onder trekkingsrecht?

Vanaf 1 januari 2015 krijgen budgethouders met een pgb vanuit de Wlz het budget niet meer op eigen rekening gestort. Betaling gaat via de Sociale Verzekeringsbank (SVB), zorgverleners worden in opdracht van de budgethouder door de SVB uitbetaald. Dit wordt ‘trekkingsrecht’ genoemd.

Wat is een PGB en wat kan ik ermee?

Veelgestelde vragen

Inwoning

Wordt de zorgverlener ingeschreven op mijn adres?

Nee, zij (of hij) wordt gedetacheerd vanuit Polen en blijft daar ook ingeschreven.

Heeft de zorg au pair een eigen badkamer nodig?

De zorgverlener moet gebruik kunnen maken van bad of douche, maar hoeft geen eigen badgelegenheid te hebben.

Kosten

Zijn er nog extra kosten aan de 24-uurs zorg verbonden?

U betaalt de reiskosten voor de zorgverleners, De kosten van een enkele reis liggen tussen de € 90 en € 150 . Als de zorgverleners elkaar elke twee maanden afwisselen dan komt dat op zo’n € 1200,- per kalenderjaar. Wisselen ze elkaar vaker af dan wordt het bedrag iets hoger, wisselen ze minder vaak dan wordt het bedrag wat lager. De reiskosten kunnen deels uit het verantwoordingsvrije bedrag van het PGB worden betaald.

Moet ik ook een eigen bijdrage betalen?

Heeft u een PGB uit de Wet Langdurige Zorg (Wlz), dan betaalt u een wettelijke eigen bijdrage aan het CAK. Het CAK berekent wat u precies moet betalen. U kunt ook zelf berekenen hoe hoog deze eigen bijdrage ongeveer is via de rekenhulp van het CAK.

Ouderenzorg in Huis

Blijft de zorgverlener ook tijdens de feestdagen?

Tijdens de kerstperiode en de Paasdagen kan de zorgverlener er voor kiezen om zorg te blijven verlenen. U moet er echter rekening mee houden dat er voor deze dagen een alternatief nodig kan zijn voor 24-uurs zorg.
Mocht de zorgverlener tijdens de feestdagen werken, dan betaalt u hiervoor een extra bedrag.

Kan de zorgverlener mijn wonden verzorgen?

Er wordt géén medische zorg verleend door de zorg au pair. Hiervoor werken wij samen met andere thuiszorgorganisaties. Wij organiseren het graag voor u.

Praktisch

Kan mijn hulpverlener met mijn pinpas boodschappen doen?

Nee, uw zorgverlener heeft geen toegang tot uw financiën en uw pinpas. Uw zorgverlener krijgt van u contant geld. Aan de hand van aankoopbewijzen/ bonnetjes worden de uitgaven overlegt.

Kan de zorgverlener gebruik maken van mijn auto?

Ja, dat kan indien de zorgverlener in het bezit is van een rijbewijs. Dit gebeurt op uw risico. Het is dus van belang om uw autoverzekering hoogte te stellen dat de bestuurder een andere is dan u.

Vergoeding

Heb ik recht op een PGB?

U komt in aanmerking voor een PGB als u een zorgindicatie heeft. Hierin staat beschreven welke zorg u nodig heeft. Het CIZ stelt de zorgindicatie vast. (Zie de vraag hieronder) De hoogte van de indicatie bepaalt vervolgens de hoogte van het PGB.

Wordt de 24-uurs zorg vergoed door de ziektekostenverzekering?

Nee, de 24-uurs zorg wordt vergoed vanuit de Wlz. Met een Persoonsgebonden Budget (PGB) uit de Wlz kunt u de 24-uurs zorg inkopen als u een indicatie heeft.

Hoe vraag ik zorg aan vanuit de Wlz?

In dit schema ziet u precies welke stappen u moet nemen.

Hoe vraag ik een zorgindicatie bij het CIZ aan?

Mensen die langdurig zorg nodig hebben kunnen een zorgindicatie aanvragen bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) op www.ciz.nl. Wij helpen u hier graag bij.

Wat is de hoogte van mijn PGB ?

Dat kunt u zien op de tarieventabel PGB 2020. Aan de hand van de hoogte van het zorgprofiel of ZZP ziet u welk bedrag u per jaar te besteden heeft.
De tabel is hier te vinden: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-36950.html#d17e954

Ik ontvang een PGB voor de Wet maatschappelijke gemeente (Wmo) van de gemeente. Kan ik deze ook gebruiken om 24 uurs zorg in te kopen?

Dit verschilt per gemeente. Neem hiervoor contact op met uw gemeente.

Wat is de rol van het zorgkantoor?

Het zorgkantoor buigt zich over uw keuze voor de invulling van uw PGB. Hoe dat precies in zijn werk gaat vindt u hier.

Wat wordt verstaan onder trekkingsrecht?

Vanaf 1 januari 2015 krijgen budgethouders met een pgb vanuit de Wlz het budget niet meer op eigen rekening gestort. Betaling gaat via de Sociale Verzekeringsbank (SVB), zorgverleners worden in opdracht van de budgethouder door de SVB uitbetaald. Dit wordt ‘trekkingsrecht’ genoemd.

Heb ik recht op een PGB?

Veelgestelde vragen

Inwoning

Wordt de zorgverlener ingeschreven op mijn adres?

Nee, zij (of hij) wordt gedetacheerd vanuit Polen en blijft daar ook ingeschreven.

Heeft de zorg au pair een eigen badkamer nodig?

De zorgverlener moet gebruik kunnen maken van bad of douche, maar hoeft geen eigen badgelegenheid te hebben.

Kosten

Zijn er nog extra kosten aan de 24-uurs zorg verbonden?

U betaalt de reiskosten voor de zorgverleners, De kosten van een enkele reis liggen tussen de € 90 en € 150 . Als de zorgverleners elkaar elke twee maanden afwisselen dan komt dat op zo’n € 1200,- per kalenderjaar. Wisselen ze elkaar vaker af dan wordt het bedrag iets hoger, wisselen ze minder vaak dan wordt het bedrag wat lager. De reiskosten kunnen deels uit het verantwoordingsvrije bedrag van het PGB worden betaald.

Moet ik ook een eigen bijdrage betalen?

Heeft u een PGB uit de Wet Langdurige Zorg (Wlz), dan betaalt u een wettelijke eigen bijdrage aan het CAK. Het CAK berekent wat u precies moet betalen. U kunt ook zelf berekenen hoe hoog deze eigen bijdrage ongeveer is via de rekenhulp van het CAK.

Ouderenzorg in Huis

Blijft de zorgverlener ook tijdens de feestdagen?

Tijdens de kerstperiode en de Paasdagen kan de zorgverlener er voor kiezen om zorg te blijven verlenen. U moet er echter rekening mee houden dat er voor deze dagen een alternatief nodig kan zijn voor 24-uurs zorg.
Mocht de zorgverlener tijdens de feestdagen werken, dan betaalt u hiervoor een extra bedrag.

Kan de zorgverlener mijn wonden verzorgen?

Er wordt géén medische zorg verleend door de zorg au pair. Hiervoor werken wij samen met andere thuiszorgorganisaties. Wij organiseren het graag voor u.

Praktisch

Kan mijn hulpverlener met mijn pinpas boodschappen doen?

Nee, uw zorgverlener heeft geen toegang tot uw financiën en uw pinpas. Uw zorgverlener krijgt van u contant geld. Aan de hand van aankoopbewijzen/ bonnetjes worden de uitgaven overlegt.

Kan de zorgverlener gebruik maken van mijn auto?

Ja, dat kan indien de zorgverlener in het bezit is van een rijbewijs. Dit gebeurt op uw risico. Het is dus van belang om uw autoverzekering hoogte te stellen dat de bestuurder een andere is dan u.

Vergoeding

Wat is een PGB en wat kan ik ermee?

PGB staat voor Persoonsgebonden Budget (PGB). Hiermee kunt u zelf uw zorg inkopen. De 24-uurs zorg die wij bieden kan vaak volledig uit het PGB worden betaald.

Wordt de 24-uurs zorg vergoed door de ziektekostenverzekering?

Nee, de 24-uurs zorg wordt vergoed vanuit de Wlz. Met een Persoonsgebonden Budget (PGB) uit de Wlz kunt u de 24-uurs zorg inkopen als u een indicatie heeft.

Hoe vraag ik zorg aan vanuit de Wlz?

In dit schema ziet u precies welke stappen u moet nemen.

Hoe vraag ik een zorgindicatie bij het CIZ aan?

Mensen die langdurig zorg nodig hebben kunnen een zorgindicatie aanvragen bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) op www.ciz.nl. Wij helpen u hier graag bij.

Wat is de hoogte van mijn PGB ?

Dat kunt u zien op de tarieventabel PGB 2020. Aan de hand van de hoogte van het zorgprofiel of ZZP ziet u welk bedrag u per jaar te besteden heeft.
De tabel is hier te vinden: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-36950.html#d17e954

Ik ontvang een PGB voor de Wet maatschappelijke gemeente (Wmo) van de gemeente. Kan ik deze ook gebruiken om 24 uurs zorg in te kopen?

Dit verschilt per gemeente. Neem hiervoor contact op met uw gemeente.

Wat is de rol van het zorgkantoor?

Het zorgkantoor buigt zich over uw keuze voor de invulling van uw PGB. Hoe dat precies in zijn werk gaat vindt u hier.

Wat wordt verstaan onder trekkingsrecht?

Vanaf 1 januari 2015 krijgen budgethouders met een pgb vanuit de Wlz het budget niet meer op eigen rekening gestort. Betaling gaat via de Sociale Verzekeringsbank (SVB), zorgverleners worden in opdracht van de budgethouder door de SVB uitbetaald. Dit wordt ‘trekkingsrecht’ genoemd.